Kependudukan Sukomulyo Sukomulyo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 187
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 146
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 310
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 163
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 120
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 267
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 260
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 235
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 242
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 238
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 181
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 198
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 170
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 123
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 98
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 38

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 141
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 114
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 275
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 128
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 118
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 292
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 224
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 228
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 239
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 254
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 182
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 203
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 162
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 114
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 21
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 103
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 54